Miasto Twierdza

Pozostałości starej twierdzy, zwanej przez mieszkańców Sinju po prostu Miastem, mimo upływu stulecia nadal wiernie strzegą miasta Sinj. Stanowiła schronienie dla pułku i żołnierzy podczas najazdów tureckich, strzegła i chroniła słabych oraz stawiała opór najeźdźcom. W centrum znajdował się kościół św. Michała, do którego przy ołtarzu św. Barbary franciszkanie z Ramy złożyli cenny i cudowny obraz Matki Bożej Miłosierdzia. Za wstawiennictwem o. Pavla Vučkovića w osadzie pod twierdzą 1699 r., rozpoczęto budowę kościoła św. Marii, który ukończono w 1712 r.

LOKALIZACJA

Sinj

Visit us on instagram