Turecki grób

Zdobiony średniowieczny stećak, popularnie zwany tureckim grobem, znajduje się w starej wiosce nad Brist

LOKALIZACJA

Gradac

Visit us on instagram