Pałac Ćipiko

Pałac rodziny Ćipiko z Trogiru to zespół kilku budynków będących mieszanką stylów romańskiego, gotyckiego i renesansowego, połączonych z czasem w jedną całość. Większa część zespołu powstała w XIII wieku. Południową bramę pałacu zdobi napis „Nosce te ipsum”, co w tłumaczeniu oznacza „Poznaj samego siebie”, a wewnątrz znajdują się liczne i cenne dzieła sztuki, wśród których najbardziej widoczne są rzeźbione gotyckie Trifora na fasadzie

LOKALIZACJA

Trogir

Visit us on instagram