Ogród Biblijny

Na południowych stokach Kozjaka, już od dawnego 1189 r., stoi kościół św. Marii ze Špiljan, dziś znanej jako Matka Boża ze Stomorije.

W tym miejscu powstał Ogród Biblijny, w którym od wieków rosły platany, oliwki, figi, winorośl i rośliny wspomniane w Biblii. O naturalnym pięknie i wartości tego ogrodu świadczy także nagroda „Entente Florale” przyznana Kaštelom przez Europejskie Stowarzyszenie Kwiatów i Środowiska.

LOKALIZACJA

Kaštela

Visit us on instagram