Skrzydła mewy nad Podgorą

Na wysokości 60 metrów nad poziomem morza odwiedź monumentalny pomnik z białego betonu o wysokości 33 metrów, którego fundamenty znajdują się 12 metrów pod ziemią. Został zbudowany na pamiątkę floty partyzanckiej założonej w Podgora

LOKALIZACJA

Podgora

Visit us on instagram