Kościół św. Mikołaj

Wczesnochrześcijański kościół z X wieku położony jest na wzgórzu pomiędzy Sumartin i Selca. W czasie II wojny światowej wzgórze to było ważnym bastionem okupacyjnym, na którym toczyły się zacięte walki

LOKALIZACJA

Selca

Visit us on instagram