Zdrastvene potvrde iznajmljivača: obveza i (ne) naplata

Zdrastvene potvrde iznajmljivača: obveza i (ne) naplata

stetoskopIznajmljivač je obvezan svake godine u mjesecu travnju pribaviti potvrdu o zdrastvenoj sposobnosti kako bi mogao obavljati djelatnost iznajmljivanja svojih smještajnih kapaciteta. Uvjerenje je propisano Pravilnikom Ministarstva turizma o kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, a potvrdu izdaje obiteljski liječnik ili liječnik medicine rada, a kojom potvrđuje „da oni ili netko od članova njihova domaćinstva koji s njima žive u istoj zgradi, odnosno stanu, nisu evidentirani kao bolesnici… ili kao duševni bolesnici koji bi zbog svog stanja ili ponašanja mogli ometati, odnosno ugroziti okolinu”.

Odgovori