Završen drugi ciklus edukacija za privatne iznajmljivače

U organizaciji Privatne srednje škole Wallner i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, nakon 2 mjeseca i obilaska cijele Splitsko-dalmatinske županije, polovicom travnja, uspješno je završen drugi ciklus edukacija za privatne iznajmljivače. Ove godine smo održali 10 edukacija, prema unaprijed utvrđenom rasporedu, te smo posjetili: Trogir, Split, Omiš, Brela, Makarsku, Šoltu, Bol, Hvar, te Vis. S obzirom na veliki broj privatnih iznajmljivača u Splitu, ove godine smo u Splitu imali dvije uzastopne edukacije. Edukacijama je i ove godine, prisustvovalo više od 400 privatnih iznajmljivača, što novih, što istih od prošle godine, koji su došli poslušati nove aktualne teme koje smo za njih pripremili.

Prošlogodišnje teme su ocijenjene od strane privatnih iznajmljivača kao vrlo dobre i korisne za njihovo svakodnevno poslovanje, a tako je bilo i sa novim temama u ovogodišnjem ciklusu. Ponovno su svi anketirani (100% odgovora) ocijenili da im je edukacija izrazito korisna i da bi željeli prisustvovati ovakvim edukacijama i u budućnosti .

Uglavnom, ankete koje su polaznici ispunjavali nakon završetka same edukacije ukratko pokazuju sljedeće rezultate:

  • izrazito visoke ocjene modula/tema
  • ponovno svi iznajmljivači izrazili mišljenje da bi im ovakva predavanja bila korisna i ubuduće
  • 95% odgovora da je edukacija izvrsna/vrlo dobra
  • Ravnomjerno raspoređen odabir modula/tema. Na pitanje: „koji modul/tema vam se najviše sviđa“ svi su moduli teme dobili od 18% do 22% odgovora

Nadamo se da smo vam i ove godine uspjeli pomoći da što kvalitetnije se pripremite za sezonu, za sve nove informacije o budućim ciklusima i edukacijama, pratite objave u „Kutku za privatne iznajmljivače“ na stranicama Turističke zajednice županije!

Odgovori