Ukidanje obveze energetskog certificiranja za privatne iznajmljivače

Ukidanje obveze energetskog certificiranja za privatne iznajmljivače

energija_kuceOdlukom ministra graditeljstva i prostornog uređenja, Lovre Kuščevića od 17.2.2016. briše se odredba

članka Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju koja obvezuje pružatelje

ugostiteljskih usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor na pribavljanje

energetskog certifikata.

Svrha i cilj propisane obveze o izradi energetskog certifikata kod reguliranja prometa nekretninama je

upoznavanje potencijalnog kupca nekretnine, budućeg vlasnika, najmoprimca, zakupnika, i primatelja

leasinga s potrošnjom energije tj troškovima za energiju koje će snositi uporabom određene kupljene

nekretnine, odnosno uzete u najam, zakup ili leasing.

Kod pružanja ugostiteljskih usluga smještaja gostima u stanovima, apartmanima i kućama za odmor

troškovi za energiju uračunati su u cijenu noćenja “paušalno” bez obzira na potrošnju energije. Kada

se izdaje račun gostu nikada stavku potrošene energije iznajmljivač ne navodi!

Osim toga pružanje ugostiteljskih usluga smještaja gostima u stanovima, apartmanima i kućama za

odmor ne može smatrati iznajmljivanjem, davanjem u zakup niti davanjem u leasing, već se radi o

pružanju usluge smještaja.

S time sve dileme i rasprave kojima smo svjedočili u proteklom periodu dobivaju smisao i rezultiraju:

iznajmljivači ne trebaju izraditi energetski certifikat (obveza do 1.1.2016.).

Iznajmljivači koji su blagovremeno izradili energetski certifikat imaju mogućnost prijave za sredstva iz

fondova Europske unije namijenjena poboljšanju energetskih svojstava zgrada, a time im je i

omogućeno sufinanciranje sredstva uloženih u izradu energetskog certifikata. Energetski certifikat

vrijedi 10 godina, pa je u tom vremenu moguće izvršiti prijavu na (bespovratna) poticajna sredstva.

Odgovori