Prevoditelj koji stane u džep

Prevoditelj koji stane u džep

U situaciji kada dobijete email na jeziku koji ne govorite, vrlo brzo možete putem Google prevoditelja razumjeti sadržaj poruke. Tada napišite odgovor na npr. engleskom jeziku, te ispod toga dodajte i odgovor na jeziku kojem ste primili i email, sa napomenom da je tekst preveden putem Google prevoditelja.

Taj trenutni prijevod radi u oba smjera između izvornog i željenog jezika. Google navodi da rade i na tome da prošire broj jezika. Ovo bi trebalo biti iznimno korisno većini iznajmljivača koji ne znaju neki od jezika jer će vam olakšati komunikaciju s turistima.

Iznimno korisno, iako je moguće da prevoditelj neće znati shvatiti jezične nijanse, kulturološke reference ili humor.

Ako Vam u apartman dođe gost koji ne govori ni jedan drugi jezik osim npr. Korejski, tada u razgovor s njime uključite pametni mobitel sa instaliranom aplikacijom Google prevoditelj, kao u ovom video primjeru

Odgovori