PDV na proviziju booking.com i slične on-line oglašivače

PDV na proviziju booking.com i slične on-line oglašivače

Što točno zakon kaže?

zakoniPrema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Porezni obveznik u smislu Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost čak i ako ta osoba nije registrirana za potrebe PDV-a.

Sukladno članku 154. stavku 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13) svaki porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji obavlja usluge na području druge države članice za koje je primatelj usluga u drugoj državi članici obvezan platiti PDV prema članku 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ i svaki porezni obveznik primatelj usluga iz članka 75. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja najkasnije 15 dana prije početka obavljanja odnosno primanja takvih usluga.
Prema tome, mali porezni obveznik, u konkretnom slučaju građanin privatni iznajmljivač, koji ima sjedište u tuzemstvu obvezan je zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada mu usluge obavlja porezni obveznik koji ima sjedište u drugoj državi članici.
Stoga, u slučaju da mali porezni obveznik, građanin koji je privatni iznajmljivač ima dodijeljen PDV identifikacijski broj tada strana putnička agencija na obavljenu uslugu posredovanja neće zaračunati PDV, već će privatni iznajmljivač biti obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25%.
Ističe se da se i porezni obveznici koji primjenjuju paušalno oporezivanje prema posebnim propisima smatraju malim poreznim obveznicima te su obvezni zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada im usluge obavljaju porezni obveznici koji imaju sjedište u drugoj državi članici.

U vezi poreznih obveznika koji primjenjuju paušalno oporezivanje napominje se da i nakon dodjele PDV identifikacijskog broja mogu primjenjivati paušalno oporezivanje prema posebnim propisima.

Nadalje ističe se mali porezni obveznici, primjerice građani iznajmljivači, ili porezni obveznici koji primjenjuju paušalno oporezivanje nemaju pravo na odbitak PDV-a koji su obračunali na uslugu koju im je obavila putnička agencija iz druge države članice, obzirom da nisu upisani u registar obveznika PDV-a.

 Za obračunsko razdoblje u kojem je putnička agencija iz druge države članice obavila uslugu građaninu iznajmljivaču ili poreznom obvezniku koji primjenjuje paušalno oporezivanje za koju je on obvezan obračunati i platiti PDV, građanin iznajmljivač ili porezni obveznik koji primjenjuje paušalno oporezivanje će biti obvezan podnijeti Obrazac PDV i Obrazac PDV-S u kojima će iskazati obavljenu uslugu.

Iznajmljivači kao i uvijek pokušavaju proći ispod radara te na taj način sakriti promet koji bi prelazio 230.000 kuna ili da bi da ne plate ovaj porez koji bi iznosio 3.75 pa i više u koliko provizija na booking.com veća.

Iznajmljivači plaćaju iako nisu u pdv sustavu moraju placati pdv na struju, vodu, tel. 

Ono što je vrlo dvojbeno su ugovori koji su potpisani prije 2013. g. u kojima je nejasno da li je iznos od 15% bruto ili netto…..

Također iznos koji ce uplatiti privatni iznajmljivaci ce biti iznenadujecu velik s obzirom da se na Booking.com u našoj zupaniji nalazi preko 5600 vlasnika objekata, s vjerovatno 60 – 80 000 kreveta pa ako uzmemo prosjek od 1000 kn pdv na proviziju dolazimo na iznos od 80 000 000 kn samo u nasoj zupaniji…

Usluga koja nudi Fina je trenutno najisplativija za iznajmljivace koji potpisuju punomoc Fini da ih zastupa u njihove ime o ubracunu i ispisu pdv obrasca to je sigurno poprilično jednostavno i dobro za iznajmljivace jer ce to moci raditi i online ili u poslovici fine….

Ono što je sigurno da u koliko iznajmljivaci ne nađu neki model da izbjegnu placanje pdv ocekujemo rast preko 20% broja nocenja u 2015.

Slika preuzeta s: https://www.flickr.com/photos/seychelles88/351409399/

Odgovori