Edukacija 2013

U organizaciji Privatne srednje škole Wallner i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, 2013. godine je pokrenut prvi ciklus programa „EDUKACIJE ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE“.

S obzirom kako privatni iznajmljivači čine značajan dio ukupne ponude smještajnih kapaciteta Splitsko-dalmatinske županije, ovaj program osmišljen je s ciljem podizanja konkurentnosti privatnih iznajmljivača Županije, što bi u konačnici doprinijelo većem zadovoljstvu gostiju i boljim turističkim rezultatima. Unutar prvog ciklusa je predviđen i realiziran obilazak i edukacija iznajmljivača na 9 lokacija unutar Županije, na kojima se nalazi najveći broj privatnih iznajmljivača. Lokacije koje smo posjetili su Split, Trogir, Omiš, Baška voda, Makarska, Supetar, Šolta, Komiža i Stari Grad (Hvar) na kojima je prisustvovalo ukupno oko 400 privatnih iznajmljivača. Sam program edukacije odlično jeprimljen od strane samih polaznika, privatnih iznajmljivača, što se najbolje može vidjeti kroz ankete koju su polaznici ispunjavali po završetku edukacije.

Anketa pokazuje da svi anketirani (100% odgovora) su ocijenili da im je program edukacije koristan i da bi ubuduće željeli prisustvovati edukacijama, sami moduli/teme su ocijenjene vrlo visokim ocjenama (prosječna ocjena 4,5 od 5), te 98% polaznika je ocijenilo da se u potpunosti/donekle slažu da su usvojili nova znanja koja ce im koristiti u svakodnevnom radu. Detaljne rezultate ankete možete vidjeti ovdje

 

Odgovori