Atmosfera na edukacijama za privatne iznajmljivače (video)

Atmosfera na edukacijama za privatne iznajmljivače (video)

Pogledajte kako izgledaju naše edukacije za privatne iznajmljivače. Ova je bila u Starom Gradu, na Hvaru, 2017.

Odgovori