Mjesec: listopad 2013.

Privatni iznajmljivači, obvezni ste obračunati i platiti PDV kada surađujete sa stranim agencijama

Porezna uprava je u svojim odgovorima na pitanja definitivnu dala potvrdu da privatni iznajmljivači, bez obzira što nisu upisani u registar obveznika PDV-a trebaju obračunavati i plaćati PDV na agencijsku proviziju stranih agencija, osim u slučaju da agencija njima plaća njihov

Top