Mjesec: rujan 2013.

Treba li plaćati PDV-a na proviziju stranih turističkih agencija?

Ovo je pitanje koje iznajmljivači postavljaju jako često i iako ovo nije moje područje (moje područje su internet tehnologije u turizmu), zamoljen sam da na njega što bolje mogu odgovorim. Ukratko, odgovor je da. Duži odgovor slijedi. Porezna uprava je

Top