Kultura

Stopama povijesti na Hvaru, Braču i Visu

Moćni antički narodi i kasniji veliki osvajači koji su ispisivali stranice povijesti, nisu ostavili traga samo na dalmatinskom kopnu već i na otocima. Prvi znakovi civilizacije na otocima sežu tisućljećima unazad u nastambama ilirskog naroda. Potom je zabilježena pojava Grka, što se može vidjeti i u samom imenu otoka Hvara i Visa – Pharos i Issa, dok je Brač bio njihova prekretnica u trgovini. Sljedeći koji su ostavili traga na području kulture, arhitekture i religije bili su Rimljani, Mlečani, Austro-Ugari, Francuzi. Spomenici i ostaci svjedoci su velike preobrazbe iz jedne kulture u drugu. Ta preobrazba se očitovala u svakom životnom aspektu i na taj način oblikovala stanovništvo i kulturu današnjice. Pridružite nam se i dopustite nam da vam ispričamo najveće priče kulturne preobrazbe koja traje tisuće godina!

tvrđava Tor, Galesnik, Lapidarij, Arsenal, Loggia, Hektorovićeva palača, Fortica i Napoleon, katedrala sv. Stjepana na Hvaru; Muzej otoka Brača, pustinja Blaca, Dragonjina špilja, dominikanski samostan; Arheološki muzej u Visu


Aranžman je moguće realizirati u trajanju od četiri do šest dana. Okvirni program aktivnosti za trodnevni aranžman obuhvaća: 1. dan    Hvar: tvrđava Tor, Galesnik, Lapidarij, Arsenal, Loggia, Hektorovićeva palača, tvrđava Fortica i Napoleon, katedrala sv. Stjepana; 2. dan Brač: Muzej otoka Brača, pustinja Blaca, Dragonjina špilja, dominikanski samostan; 3. dan    Vis: Arheološki muzej, ostaci Isse. Aranžman se može realizirati u periodu od 1. travnja do 1. studenog za grupe od 4 do 50 osoba. Smještaj je moguć u hotelima s tri i četiri zvjezdice dok je prijevoz moguć brzim plovilima i po potrebi kombijem ili autobusom. Stručno vođenje moguće je na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku, a na upit i na drugim jezicima. Svi navedeni podaci su okvirni i nisu obvezujući pa Vas molimo da nam se obratite za izradu konačne ponude.

 dalmatia   htz uhpa
 

HTZ 2016 static banner 300x250 v3.0 AFAM1 HTZ 2016 static banner 300x250 v2.0 CC1 HTZ 2016 static banner 300x250 v2.0 EFR1 

Ove Internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.