Turistické sdružení Splitsko-dalmatské župy

Užitečné informace

CESTOVNÍ DOKUMENTY

ID (občané EU a EHP a Švýcarsko) nebo pas. Vízum je nutné pro občany některých třetích zemí.
Chorvatskou vízovou politiku lze konzultovat zde: www.mvep.hr/en/consular-information/.
Informace: Diplomatické mise a konzulární úřady Chorvatské republiky v zahraničí nebo Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Chorvatské republiky
Tel. +385 1 4569 964
Web: www.mvep.hr/en

CELNÍ PŘEDPISY

Chorvatská republika provedla na svém území celní právní předpisy Evropské unie a vnitrostátní právní předpisy byly uvedeny do souladu s předpisy Evropské unie.
Dovoz osobních zavazadel je osvobozen od dovozního cla bez omezení hodnoty, a to platí pro každého jednotlivce-cestujícího, který vstoupí do celního prostoru EU, bez ohledu na to, zda s sebou veze své zavazadlo, nebo zda dorazilo samostatně, za předpokladu, že cestující může osobě odpovědné za jeho přepravu prokázat, že všechna uvedená zavazadla byla při odjezdu deklarována současně. Předměty v osobním zavazadle cestujícího, které svým druhem a množstvím nejsou určeny k dalšímu prodeji, ale výhradně pro osobní potřebu cestujícího a členů jeho rodiny, jsou osvobozeny od dovozního cla, pokud jejich celková hodnota nepřesahuje ekvivalent hodnotu 2 200,00 HRK, nebo u letecké a námořní dopravy hodnotu 3 200,00 HRK. Tato výjimka se vztahuje na každého cestujícího individuálně a lze ji uplatnit pouze jednou denně. Clu a dani z přidané hodnoty (případně i spotřební dani) podléhají předměty, jejichž hodnota přesahuje stanovenou částku nebo nejsou považovány za osobní zavazadla. Zavazadla cestujících mladších 15 let jsou osvobozena od dovozního cla do celkové hodnoty ekvivalentu 1 100,00 HRK bez ohledu na použitý způsob dopravy. Cestující jsou povinni hlásit se celní správě, když přepravují ekvivalent 10 000,00 EUR nebo více v hotovosti, bez ohledu na měnu, nebo v jakémkoli jiném platebním prostředku, jako jsou šeky, kdykoli vstoupí do EU nebo ji opustí.
Cizí státní příslušníci a Chorvati, kteří jsou rezidenty třetích zemí, mohou dočasně přivézt věci pro svou osobní potřebu i pro potřebu svých rodinných příslušníků, aniž by podléhali dovoznímu clu. Lidé s bydlištěm v EU mohou také dočasně vyvážet položky, které potřebují během svého pobytu ve třetí zemi. Osobními věcmi cestujících jsou veškeré věci, ať už nové nebo použité, které může cestující přiměřeně potřebovat pro svou osobní potřebu během cesty, s výjimkou veškerého zboží dováženého pro obchodní účely. Příklady osobních věcí jsou: videokamery, přenosné televizory a audio zařízení, fotoaparáty, notebooky, počítače, kempování, plachtění, potápění, lyžování, bruslení a
turistické vybavení, karavany, rekreační plavidla, přenosná zdravotnická zařízení s příslušenstvím (v případě potřeby spolujezdce), domácí zvířata a podobně. Dovoz takového zboží se provádí ústním prohlášením bez zvláštních celních formalit na hraničním přechodu. Stejným způsobem se provádí reexport výše uvedených položek. Když cestující dováží nebo vyváží cenné profesionální vybavení, musí při vstupu nebo opuštění Chorvatské republiky vyplnit na hranici trojmo „Seznam zboží“. Je-li to nutné, musí přiložit doklad o pojištění k zaplacení případného cla. Fyzické osoby, které nejsou rezidenty ani nemají obvyklou adresu v Evropské unii, mají nárok na a
vrácení daně z přidané hodnoty (PDV) na zboží, které zakoupili v Chorvatsku, pokud hodnota zboží přesáhne 740 HRK za nákup. Vrácení peněz se provádí po předložení vyplněného formuláře PDV-P, tedy formuláře bez daně, který musí být do 3 měsíců od data uvedeného na faktuře nebo dodacím listu potvrzen celním úřadem při přepravě zboží z Evropské unie. Zahraniční občané musí podat žádost o vrácení DPH do šesti měsíců od data nákupu. Po přepravě zboží není možné certifikovat formulář PDV-P nebo formulář Tax-free
mimo Evropskou unii.
Pro další informace kontaktujte prosím webovou stránku Celní správy (https://carina.gov.hr/pristup informacijama/propisii-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/2715).
Informace o předpisech týkajících se dovozu produktů živočišného původu v osobních zavazadlech viz Ministerstvo zemědělství – Správa pro veterinární lékařství a potraviny
Bezpečnostní webová stránka: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=1186.

MĚNA

Kuna – HRK (1 kuna = 100 lipa). Cizí měnu lze směnit v bankách, směnárnách, na poštách a ve většině cestovních kanceláří, hotelů a kempů.

POŠTY

Otevírací doba pošt je k dispozici na webových stránkách Chorvatské pošty a také v aplikaci pro chytré telefony. Některé pošty zůstávají otevřené až do 0:00 hodin – ta na Branimirově 4 v centru Záhřebu a také na hraničním přechodu Bajakovo. Info. Tel.: 072 303 304, Web: www.posta.hr,
E-mail: info@posta.hr

PRACOVNÍ DOBA OBCHODŮ A VEŘEJNÝCH SLUŽEB

Během turistické sezóny je většina obchodů otevřena od 8:00 do 20:00. ve všední dny a většina má otevřeno i o víkendech. Kanceláře veřejných služeb a obchodu fungují od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice a kliniky se nacházejí ve všech větších městech, na menších místech jsou ambulance a lékárny. Zahraniční návštěvníci, kteří mají během přechodného pobytu v Chorvatsku povinné zdravotní pojištění v jiných zemích EU a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a Švýcarsku, mají právo na základní zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC). Zdravotní péči na základě EHIC lze využívat ve všech zdravotnických zařízeních a u všech lékařů, kteří mají řádnou smlouvu s Chorvatskou zdravotní pojišťovnou. Pouze oni
nést náklady spoluúčasti v případech, kdy ji platí i chorvatští pojištěnci. Turisté, kteří mají povinné pojištění v zemích, které podepsaly s Chorvatskem dohodu o sociálním zabezpečení upravující využívání zdravotnických služeb (Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko), mají během přechodného pobytu v Chorvatsku právo na neodkladnou zdravotní péči. Předpokladem je, že si před odjezdem do Chorvatska vyžádají od svého pojistitele potvrzení o nároku na zdravotní péči při přechodném pobytu v Chorvatsku. Chorvatská zdravotní pojišťovna (v místě pobytu) jej změní na potvrzení o zdravotním pojištění. Mohou využívat služeb zdravotní péče na základě výše uvedeného osvědčení ve smluvních zdravotnických zařízeních a u lékařů, a to pouze
nést náklady spoluúčasti v případech, kdy ji platí i chorvatští pojištěnci.

Osoby pocházející ze třetích zemí (ze zemí, které nejsou členy EU/EHP, Švýcarska nebo smluvních zemí) hradí veškeré náklady na zdravotní péči v Chorvatsku samy. Pro další informace kontaktujte Chorvatskou zdravotní pojišťovnu – povinné zdravotní pojištění 0800 79 79, pojistné zdravotní pojištění 0800 79 89; bezplatné číslo ministerstva zdravotnictví 0800 79 99; web: www.hzzo.hr, a Národní kontaktní místo pro přeshraniční zdravotní péči, E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr, tel.: + 385 1 644 90 90
NAPÁJENÍ: 220 V, frekvence 50 Hz.
VODA Z KOHOUTKU je bezpečná k pití ve všech částech Chorvatska.

VEŘEJNÉ PRÁZDNINY

  1. ledna – Nový rok, 6. ledna – Zjevení Páně, Velikonoční neděle a Velikonoční pondělí, 1. května – Svátek práce, 25. května – Den státnosti, 22. června – Den protifašistického odboje, 5. srpna – Den vítězství a Národní den díkůvzdání, 15. srpen – den Nanebevzetí Panny Marie 8. října – den nezávislosti, 1. listopadu – svátek všech svatých 25. prosince – Štědrý den, 26. prosince – svátek sv.

ČERPACÍ STANICE

Čerpací stanice ve větších městech a na dálnicích jsou v provozu 24 hodin denně. Čerpací stanice prodávají Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel a Diesel a plyn (LPG) je k dispozici také ve velkých městech a na čerpacích stanicích na dálnicích. Informace o cenách pohonných hmot a seznam prodejen LPG najdete na: www.ina.hr; www.hak.hr; www.tifon.hr; www.crodux-derivati.hr

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Mezinárodní předvolba pro Chorvatsko: +385
Záchranka: 194
Hasičský sbor: 193
Policie: 192
Asistence pro silniční vozidla: (+385 1) 1987
Národní centrum pro koordinaci pátrání a záchrany na moři: 195
Národní ochrana a záchrana (jednotné evropské číslo pro záchranné služby): 112
Obecné informace: 18981
Informace o telefonních číslech účastníků: 11880 a 11888
Informace o telefonních číslech mezinárodních účastníků: 11802
Předpověď počasí a stav vozovky: 060 520 520 (automatický systém zasílání zpráv), cena: 3,49 HRK za minutu
z pevné linky a 4,78 HRK za minutu z mobilu;
Poskytovatel telekomunikačních služeb: HT d.d., Savska cesta 32, Záhřeb, Tel.: 0800 1234.
Služební prognostik meteorologické a hydrologické služby (9 – 17 hod.): 0606 16666 (T-com), cena: 6,99 HRK/min pro pevné linky a 8,41 HRK/min pro mobilní sítě.
Hrvatski autoklub (HAK) (chorvatský autoklub):
Silniční asistence: 1987
-ze zahraničí (1) +385 (1) 1987
-ze zahraničí (2) +385 (1) 4693 700
Informace o silničním provozu: 072 777 777 z Chorvatska
-ze zahraničí +385 (1)464 0800
Uživatelské služby: 0800 9987
Web: www.hak.hr; http://map.hak.hr/

Vážení hosté,
Pro vlastní pohodlí a v souladu se zákonem si prosím zkontrolujte, zda jste byli řádně přihlášeni po celou dobu pobytu, od data příjezdu do data odjezdu.
Jedná se o důležitý a nezbytný postup, zejména pokud pobýváte v soukromém ubytování, aby byla zaručena kvalita služeb a vaše osobní bezpečnost a aby se zabránilo nezákonnému poskytování ubytování osobami, které nejsou registrovány u příslušných úřadů. . Předem děkujeme za spolupráci a přejeme příjemný pobyt.

digital nomads