Turistické sdružení Splitsko-dalmatské župy

Zde žije historie od antiky až po současnost

Střední Dalmácie je kolébkou kultury, historie a dědictví, kde máte na dosah ruky památky světového dědictví UNESCO, nejstarší muzea, galerie, knihovnu s tisíci starých vydání knih a záznamů, antická náměstí a pevnosti, z nichž každá má svou vlastní historii.

Ve Střední Dalmácii je kultura součástí každodenního života, lidé se procházejí historickými místy, v císařských palácích, historických centrech a na náměstích pijí při příjemném rozhovoru kávu, v antických městech si užívají divadelní, operní a baletní představení. Projděte se tisíciletou historií tohoto regionu!

NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT: 

Římská Salona

V srdci dnešního Solinu se skrývá antická Salona, kdysi hlavní město římské provincie Dalmácie a největší archeologický park v Chorvatsku. O velikosti Salony, v níž žilo asi 60 000 obyvatel, svědčí působivé zdi s věžemi a branami, fórum s chrámy, amfiteátr a hřbitovy se salonskými mučedníky. Podle legendy je Salona rodištěm římského císaře Diokleciána.

Klášter Blaca

Klášter Blaca se nachází na jižní straně ostrova Brač, mezi obcemi Bol a Milna. Založili ho v 16. století hlaholští mniši z Poljice, kteří sem uprchli před osmanskými vojsky. Uprchlí mniši našli útočiště v jeskyni přehrazené kamením. Jelikož byl klášter postaven z kamenů z nedalekého lomu, během staletí své existence dokonale splynul s okolním prostředím. Dnes je zde muzeum, ve kterém je vystaven starý nábytek, kuchyň, jídelna a různý stylový nábytek používaný v pokojích. Zvláštnost muzejní sbírce dodávají nejrůznější astronomická zařízení, početná sbírka starých zbraní a hodinek a bohatá knihovna.

Arzenál v Hvaru 

Hvarské divadlo má nezastupitelné místo v divadelní historii, protože bylo od svého založení v roce 1612 prvním veřejným divadlem v Evropě. Divadlo bylo postaveno nad Arzenálem, nejlépe rozpoznatelnou dominantou města Hvar, prostorem, který se dříve používal pro opravy galéry a sloužil také jako skladiště námořních potřeb. Dnes po renovaci se zde pořádájí kulturní akce a setkání. 

Archeologické muzeum Split

Archeologické muzeum ve Splitu je nejstarším muzeem v Chorvatsku, bylo založeno roku 1820 a v roce 2020 slaví 200 let své existence. V muzeu je uloženo přibližně 150 000 archeologických památek a artefaktů, a také cenná sbírka archeologických předmětů z pravěku, z dob řecké kolonizace Jadranu, římského období, raného křesťanství a raného středověku.

Muzeum chorvatských archeologických památek a Galerie Meštrović ve Splitu

Muzeum chorvatských archeologických památek disponuje rozsáhlou sbírkou starochorvatského archeologického dědictví, čítající asi 20 000 předmětů.

Galerie Meštrović

V někdejší rodinné vile Ivana Meštroviće, nejslavnějšího chorvatského umělce 20. století, jsou vystavena sochařova mistrovská díla z mramoru, bronzu, dřeva a sádry.

Posvátné dědictví ostrova Brač 

Na ostrově Brač je 116 vetších i menších kostelů s desítkami kaplí, roztroušených po celém ostrově. Odhaduje se, že je zde, vzhledem k velikosti ostrova Brač, nejvyšší koncentrace sakrálního dědictví v celém Středomoří. Na výletech za kulturou můžete navštívit raně křesťanské a středověké kostely, kostely v místech předkřesťanských kultů, farní kostely a kláštery. Obzvlášť zajímavá jsou obydlí mnichů v jeskyních a poustevnických chatrčích. 

Pes dalmatin

Ve františkánském klášteře v Zaostrogu je obraz Poslední večeře z 18. století, kde je spolu s apoštoly vyobrazený i pes dalmatin. Dalmatin se nachází v obrazárně kláštera sv. Marie v Zaostrogu a je od umělce benátské školy z 18. století. Některé zdroje říkají, že prvního dalmatina z Egypta do Dalmácie přivezli námořníci. 

OBJEVTE: 

– Historické centrum kamenného města Trogir s katedrálou svatého Vavřince je mistrovským dílem mistra Radovana a je nejlépe dochovaným příkladem románsko-gotického umění v Chorvatsku. 

– Starigradské pole (ager) na Hvaru je nejlépe dochovanou antickou scenerií ve Středomoří, s olivovými háji a vinicemi nezměněnými od dob řecké kolonizace.

– Středověké hrobky s náhrobky (tzv. stećci) z 12. století poblíž města Imotski.

– Průvod „Za křížem“ na ostrově Hvar, je jedinečný náboženský obřad, při němž se v předvečer Velikonoc projde 25 kilometrů skrze 6 ostrovních měst.

– Sinjská alka je rytířský turnaj v Sinji, který se koná od roku 1717.

– Klášter benediktinských sester na Hvaru je známý svou agávovou krajkou. Tato tradice začala před 130 lety a nadále se rozvíjí pouze v tomto klášteře.

– Původní egyptská sfinga z černé žuly, stará 3,5 tisíce let, se nachází přímo u vchodu do katedrály ve Splitu

digital nomads