Turistické sdružení Splitsko-dalmatské župy

Zmajeva nebo Drakonjina špilja (Dračí jeskyně) se nachází na strmých stráních Vidovy hory, v blízkosti malé vesnice Murvice u Bolu. Vede k ní původně pastevecká, dnes turistická, stezka. Zmajeva špilja je dlouhá jen dvacet metrů, ale je zde zachována řada stop hlaholských mnichů z Poljice, kteří uprostřed 15. století uprchli na tyto strmé jižní svahy, aby v jeskyni vedli řádový život. Dnes jsou v jeskyni zbytky zdí kaple a obydlí poustevníků, kteří zde žili. Do stěny jeskyně je vytesán reliéf draka, po němž jeskyně dostala své jméno a nacházejí se zde i jiné vytesané reliéfy.

DALMATIAN HINTERLANDSPLITSKA-RIVIJERAMAKARSKA-RIVIJERABRACHVARVIS
digital nomads