Turistické sdružení Splitsko-dalmatské župy

Návštěva nejstarší a nejvíce autentické osady Škrip, která uchovává historii tisíciletého života na ostrově, nabízí opravdový návrat do dřívějšího života na ostrově Brač. Na ploše o velikosti jednoho hektaru se nachází sled kultur, od prehistorických hradeb z kyklopského zdiva až po římské mauzoleum či reliéfy a sarkofágy. Jsou zde také pozdně antické kostely a středověké hrobky. Autentické rolnické domy s bílými střechami, zahrady, kostel se zvonicí a komplex obranné věže Radojkovićů, postavený v 16. století, nabízejí, spolu s Vlastivědným muzeem ostrova Brač, jedinečné prožití historie této oblasti.

digital nomads