Turistické sdružení Splitsko-dalmatské župy

Split – římský akvadukt

Zachovalý římský akvadukt byl postaven ve III. století, stejně jako Diokleciánův palác, aby se do paláce mohlo přivést větší množství vody z pramene řeky Jadro. Od pramene k paláci je akvadukt dlouhý asi 9 kilometrů. Původní trasa římského akvaduktu byla z velké části zachována a poškozené části byly znovu vystavěny. Nejpůsobivější částí Diokleciánova akvaduktu je nadzemní část na lokalitě Dujmovača, u vjezdu do Splitu ze směru od Solinu, dlouhá 180 metrů a vysoká 16,5 metru. Jedná se o nejzachovalejší objekt tohoto typu v Chorvatsku, který je zapsán na seznam kulturního dědictví.

digital nomads