Turistické sdružení Splitsko-dalmatské župy

Řeka Jadro pramení na úpatí pohoří Mosor. Se svým tokem v délce 4,5 kilometru patří mezi kratší řeky. Vodou zásobuje velkou městskou oblast od Splitu až po Trogir. Salona a Diokleciánův palác získávali vodu z řeky Jadro již ve starověku. Pramen a horní tok řeky Jadro jsou chráněny jako zvláštní ichtyologická rezervace. V řece Jadro se vyvinula endemická podskupina pstruhů měkoústých, kteří se nacházejí pouze v této oblasti, a proto jsou velmi vzácní.

digital nomads