Turistické sdružení Splitsko-dalmatské župy

Klapský zpěv je vícehlasý zpěv bez hudebního doprovodu. Je to tradiční chorvatská vokální hudba, pocházející z Dalmácie. Původně se zpívalo „na ucho“, bez sbormistra, podle sluchu. Píseň začíná nejvyšším hlasem, a pak se přidávají další zpěváci. Texty klapských písní jsou většinou milostné a styl zpěvu se změnil z typického tradičního způsobu zpěvu (klapská píseň) na profesionálně organizovaný způsob zpěvu.

digital nomads