Turistické sdružení Splitsko-dalmatské župy

V krasové ponorné řece, která pramení ve vesnici Proložac a Glavina Donji, o celkové délce 70 kilometrů, se kvůli izolaci od ostatních vodních toků vyvinulo několik endemických druhů ryb. Celý říční ekosystém je nesmírně důležitý pro biodiverzitu širšího okolního prostředí, ale je také velmi citlivý na vnější vlivy. Proto byla část řeky Vrljiky vyhlášena za zvláštní ichtyologickou rezervaci. Je významná díky četným endemickým druhům a různým druhům ryb. Poklidné veslování na kajaku nebo kánoi na řece Vrljice je vhodné pro rodiny s dětmi. 

digital nomads