Turistické sdružení Splitsko-dalmatské župy

Komplex Gašpin mlýn ve městě Solin z 18. století je chráněným kulturním statkem a nachází se u jednoho z přítoků řeky Jadro, kde kdysi pracovalo 15 mlýnů. Proto do Solinu jezdila většina obyvatel dalmatské Zagory, ale také ostrovů, aby v solinských mlýnech semleli své obilí. Ve středověku mlýn vlastnili biskupové a králové a dnes jsou zde vystaveny staré užitné předměty ze Solinu a okolních oblastí. Uvnitř mlýna jsou zachovány statické kamenné části s kamennými mlýnskými koly.

digital nomads