Turistické sdružení Splitsko-dalmatské župy

Na místě dnešní vesnice Gardun, několik kilometrů od města Trilj, se nacházejí pozůstatky římského vojenského tábora – Tiluria, tábora VII. římské legie. Římané postavili tábor na kopci nad břehem řeky Cetiny. Poloha byla strategicky zvolena na kopci, odkud bylo možné kontrolovat veškerý pohyb přes řeku Cetinu. Na západní straně tábora je dodnes dobře viditelná část hradeb a v Gardunu archeologové našli úlomky přepychových keramických a skleněných nádob, šperky, kovové části vojenského vybavení, nástroje a zbraně, římské mince, sochy a nápisy.

digital nomads